اروگوئه

پاسخ:  مونته‌ویدئو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «اروگوئه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.