رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال

پاسخ:  سپ بلاتر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.