هافبک اسپانیایی منچسترسیتی

پاسخ:  داوید سیلوا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «هافبک اسپانیایی منچسترسیتی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.