راهنمای حل جدول: حرف ر

کلمه
ریوه
ریکاشه
رییس ، امیر
رییس آژانس دفاع موشکی پنتاگون
رییس اتحادیه کارگری فولکس واگن
رییس ایل
رییس بانک مرکزی اروپا
رییس بلدیه
رییس ترکی
رییس جمهور آمریكادر زمان جنگهای داخلی ا ین كشور كه موفق به لغو قانون برده داری شد
رییس جمهور منتخب انتخابات اخیر کشورمان
رییس جمهوری غنا و رییس دوره‌ای اتحادیه آفریقا
رییس جمیز باند
رییس جمیزباند
رییس جیمز باند
رییس خدایان یونان باستان
رییس سازمان تجارت جهانی با نام کوچک «پاسگال»
رییس شورای عالی خزانه‌داری آمریکا
رییس صندوق بین‌المللی پول
رییس طایفه
رییس قبیله
رییس گزمه ها
رییس موسسه حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان
رییس کل بانک مرکزی آمریکا
رییس کمیته حزب ناسیونال سوسیالیست و وزیر اطلاعات و تبلیغات آلمان ، که در هنگام حمله متفقین ، خود و با افراد خانواده اش را مسموم کرد
رییس یک دسته از مردم
رییس‌جمهوری آمریکا
رییس‌جمهوری جدید کنیا
رییس‌جمهوری صربستان
> >> نمایش رکورد 1531 تا 1560 از 1559 رکورد