Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > شوتینگ > توپ سنگ

بازی توپ سنگ

توضیحات بازی آنلاین

توپ سنگ بنگ کردن دیوارهای سنگی برای شکستن توپ بیشتر. آن را دوست دارم!
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

ماوس را به هدف و آتش
پشتیبانی