Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی های ماجراجویی > حباب مرتکب خطا شدن

بازی حباب مرتکب خطا شدن

توضیحات بازی آنلاین

شوت به بستن تمام دشمنان را در حباب و گرفتن پاداش!
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

پرش حرکت به سمت چپ حرکت مکث ساقه راست
پشتیبانی