Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی جالب > تفنگ فاکس

بازی تفنگ فاکس

توضیحات بازی آنلاین

شما باید با این تفنگ خوب نشانه گیری کنید و به مراحل بعدی راه پیدا کنید
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

دکمه جهت و دکمه z برای پرش و دکمه x برای بمبها
پشتیبانی