Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی جالب > هیولای عصبانی

بازی هیولای عصبانی

توضیحات بازی آنلاین

این هیولا هم عصبانی وهم گرسنه می باشد برای اینکه آرومش کنید باید غذای مخصوص او که یک مایع بنفش می باشد به گلویش برسانید
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

بدون دستورالعمل ارائه شده
پشتیبانی