Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی فیزیکی > مبارزه تن به تن

بازی مبارزه تن به تن

توضیحات بازی آنلاین

بدون توضیحات
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

پخش 1 استفاده از Z برای حمله، پخش 2 استفاده M برای حمله کند.
پشتیبانی