Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی جالب > فلاپی بچه قشنگ

بازی فلاپی بچه قشنگ

توضیحات بازی آنلاین

در این بازی چند درخت لیمو داریم و از این درختان لیمو پرتاب می شود و دشمن لیموها انها بین می برد وهرچقدر سریعتر لیموها را ازبین ببرد شما امتیاز بیشتری خواهید داشت
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

کلید های arrow به حرکت می کند فاصله برای چکش لیمو
پشتیبانی