Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > موتور سواری > موتور سوار حرفه ای

بازی موتور سوار حرفه ای

توضیحات بازی آنلاین

در این بازی باید مثل یک موتور سوار حرفه ای حرکت کنید چون اتوبان ترافیک است و شما باید از مابین ماشین ها بطور حرفه ای عبور کنید
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

کلید های arrow به حرکت می کند
پشتیبانی