Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > پازل > فال اتصال

بازی فال اتصال

توضیحات بازی آنلاین

دکستر کودکی است که میخواهد با سگشان بازی کند اما مادر پدر او سگ را بستند و در را هم قفل کردن دکستر میخواهد با سگ بازی کند پس باید دنبال کلید بگردد که در را باز کند و با سگ بازی کند
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

با استفاده از موس
پشتیبانی