Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی های ماجراجویی > آشپزی موش

بازی آشپزی موش

توضیحات بازی آنلاین

این بازی ماجراجویی است یک پسر جوان از مدرسه ربوده شده است و شما باید منتظر باشید تا آدم ربایان اتاق را ترمک کده و بعد پسر جوان را فراری بدهید
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

ماوس
پشتیبانی