Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > پازل > ضربه ناگهانی

بازی ضربه ناگهانی

توضیحات بازی آنلاین

در این خانه فرض کنید پدر و مادر در را قفل کرده و شما را فراموش کردند سعی کنید با حل پازل و فکر از این خانه فرار کنید و به بیرون بروید .موفق باشید
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

ماوس
پشتیبانی