Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی جالب > جعبه پرش

بازی جعبه پرش

توضیحات بازی آنلاین

بازی کنترل گنجشک کوچک برای نیوفتادن آن داخل قفس یا جعبه در حین سقوط آبنبات را هم جمع کنید
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

دستورالعملی وجود ندارد.
پشتیبانی