Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی های ماجراجویی > ماموریت بمب گذاری

بازی ماموریت بمب گذاری

توضیحات بازی آنلاین

بازی فرار معمولی از نقطه گرداب این بازی و پیدا کردن طلا هایی که پشت میله هابودند
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

ماوس
پشتیبانی