Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی جنگی > آخرین گلوله

بازی آخرین گلوله

توضیحات بازی آنلاین

بای جلو تروریست هارا بگیرید و قهرمان شوید
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

← → به حرکت، ↑ تا ↓ پایین، S را به آتش، D به پرش.