Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی فیزیکی > باران اسیدی

بازی باران اسیدی

توضیحات بازی آنلاین

باران اسیدی یک بازی کلاسیک است
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

استفاده از فلش چپ / راست را به حرکت. تا پرش
پشتیبانی