Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی فیزیکی > بلیم

بازی بلیم

توضیحات بازی آنلاین

ماشین خود را انتخاب کنید و سعی کنید به تسخیر جهان یک تنظیم در یک زمان. ارتقا به 8 جدید، اتومبیل های سریع تر و بهتر به شما به عنوان پیشرفت.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

بدون دستورالعمل ارائه شده

بازی های بیشتر در گروه بازی فیزیکی

پشتیبانی