Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی دختران > بچه السا مدرسه دبستان

بازی بچه السا مدرسه دبستان

توضیحات بازی آنلاین

بچه السا بسیار مشتاق رفتن به مدرسه است. زمان کوتاه است و السا باید ببینید که آیا او همه نیازهای خودبرای رفتن به مدرسه را فراهم کرده است. راهنما : تمیز کردن اتاق او و ترتیب کتاب ها و ابزار نوشتن را در جای مناسب.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

استفاده از موس
پشتیبانی