Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی جالب > ماجرای روستای باستانی

بازی ماجرای روستای باستانی

توضیحات بازی آنلاین

شما یک فضانورد پایه ،سفر اصلی خود را هنگامی که شما در یک بارش شهابی گرفتار و نیاز به قدرت موشک خود داریدشروع می کنیدمجبور به فرار از مشکل در فضا هستید. لعنتی، موشک های خود را ضربه کرده و شما فرود اورژانس باید انجام بدید.. چنگ زدن به ATV شناور و سوار دوچرخه برای رسیدن به خانه پایه در این بازی اکشن است .
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

استفاده از کلیدهای جهت نما
پشتیبانی