Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی های ماجراجویی > پیمی پرنده

بازی پیمی پرنده

توضیحات بازی آنلاین

دو ربات که باهم در حال رقابت و مبارزه هستند. مهارتهای خود را بکار بگیرید.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

کنترل بازی: پلیر 1: 'کلیدهای جهت دار' و 'فضا' پخش 2: 'W، A، S، D' و 'F'
پشتیبانی