Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی با حیوانات > تلاش آفتاب پرست

بازی تلاش آفتاب پرست

توضیحات بازی آنلاین

آفتاب پرست قهرمان ما تنها به عقل و زبانش مسلح است و کمک شما.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

کلیدهای جهتی، کلید space