Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی با حیوانات > زیباوپاکیزه کردن حیوانات

بازی زیباوپاکیزه کردن حیوانات

توضیحات بازی آنلاین

در این بازی شما یک گربه قهرمان با سه مرحله زندگی هستید. شما ماموریت داریدتا با حرکت های سریع دشمنان را نابود کنید.اگر آنه شما را در سه دقیقه کشتند شما یک زندگی از دست می دهید. اما اگر 5000 امتیاز بگیرید زندگی شما افزایش می یابد.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

کلیدهای جهتی،، J برای حمله به، K به دفاع، U برای مهارت
پشتیبانی