Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی های ماجراجویی > نگهداری از کودکان

بازی نگهداری از کودکان

توضیحات بازی آنلاین

با کلیدهای جهت نما شروع به راه رفتن می کنید به هر قلبی که نزدیک می شوید با پریدن آن را مهار می کنید
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

کار کردن با کلیدهای جهت نما
پشتیبانی