Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی های ماجراجویی > ماجرا

بازی ماجرا

توضیحات بازی آنلاین

آنها نمی توانند جدا از هم باشند باید در کنار هم تمام اسباب بازیهارو به مقصد برسانند
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

کلید های arrow به حرکت در فاصله برای انجام عملیات شیفت به مبادله بین دختر و پسر
پشتیبانی