Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > شوتینگ > تیرانداز حباب

بازی تیرانداز حباب

توضیحات بازی آنلاین

در نظر گرفتن 3 یا بیشتر از حباب به دست کشیدن از آنها.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

استفاده از موس
پشتیبانی