Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی های ماجراجویی > بابا برفی

بازی بابا برفی

توضیحات بازی آنلاین

او واقعا پوزخند بزرگ اجتناب از موانع.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

پرش به چنگ زدن
پشتیبانی