Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی های ماجراجویی > دله طلا

بازی دله طلا

توضیحات بازی آنلاین

او واقعا پوزخند بزرگ اجتناب از موانع.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

پرش به چنگ زدن
پشتیبانی