Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی جالب > رستوران محل

بازی رستوران محل

توضیحات بازی آنلاین

خانم دیانا پیشخدمت این رستوران می باشد و برای جلب مشتری ها به کمک شما نیاز دارد لطفا به او کمک کنید در جذب مشتری بیشتر رستوران
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

با موس
پشتیبانی