کنفرانسی که در ماه دسامبر 2007 برگزار شد و در آن 90کشور و سازمان بین‌المللی جهان شرکت کرده بودند که حاضران متعهد شدند 4/7میلیارد دلار کمک بلاعوض در اختیار حکومت خودگردان فلسطینی بگذارند

پاسخ:  پاریس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کنفرانسی که در ماه دسامبر 2007 برگزار شد و در آن 90کشور و سازمان بین‌المللی جهان شرکت کرده بودند که حاضران متعهد شدند 4/7میلیارد دلار کمک بلاعوض در اختیار حکومت خودگردان فلسطینی بگذارند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.