واحد پول بنگلادش

پاسخ:  تاکا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحد پول بنگلادش» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.