واحد پول ترکیه

پاسخ:  لیره

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحد پول ترکیه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.