Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی جالب > تاریخ7

بازی تاریخ7

توضیحات بازی آنلاین

در این باغچه شما فکر کنید یک باغبان واقعی هستید به گلها آب دهید و بذر گل بکارید و به رشد گلها کمک کنید
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

استفاده از ماوس