Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی جالب > کرافت افراطی

بازی کرافت افراطی

توضیحات بازی آنلاین

در این بازی شما باید شلیک کنید تا این موجودات به خط امتیاز برسند و شما پولهای زیادی کسب کنید
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

با موس