Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی با حیوانات > سالن موی اسب

بازی سالن موی اسب

توضیحات بازی آنلاین

ببر بسیار گرسنه است و نیاز به غذا خوردن برخی از گوشت تازه برای ببر یک گاو در زمین دیدم و می خواهید به خوردن تمام گاو را پر کنید منظور گرسنه خود را به غذا خوردن گاو، ببر نیاز به پیدا کردن راه هایی برای رسیدن به ببر که به گاو های بلوک از بین بردن و استفاده از ابزار های دیگر در این زمینه.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

استفاده از ماوس به بازی