Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازیهای کلاسیک > کریسمی کیتی جون

بازی کریسمی کیتی جون

توضیحات بازی آنلاین

گرفتن سه بار یا بیشتر اشیاء از همان رنگ در نقشه برای گرفتن امتیاز.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

بدون توضیحات