Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > شوتینگ > حباب

بازی حباب

توضیحات بازی آنلاین

زمانی که همه دیوارهای دفاعی اند فتح شده شما تنها ایستاده در راه از زنبورهای است. دفاع از کندو شما!
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

حرکت تفنگ تغییر هدف و ساقه