Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > شوتینگ > مرتدها

بازی مرتدها

توضیحات بازی آنلاین

در این بازی شما باید لایه های آجر شکسته وامتیاز بگیرید و بعضی از آجرها خودشان امتیاز دوبرابر دارند
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

بدون دستورالعمل ارائه شده