Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی دختران > وسواس شاهزاده خانم صومستس

بازی وسواس شاهزاده خانم صومستس

توضیحات بازی آنلاین

آیا تا به حال دیده عروسی پری قبل از؟ هیچ؟ این احتمالا رمانتیک ترین و آسمانی چیزی که همیشه. وجود دارد شاهدان پرندگان آواز خواندن و مهمانان بزکوهی لبخند، اسبان، و بره می باشد. در تاریخ آمده بعد از آن، در داشتن یک انفجار در جنگل با چند پری ناز ما به ما بپیوندید.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

بدون دستورالعمل ارائه شده