بازی رالی در زمستان

توضیحات بازی آنلاین

چالش رانندگی در زمستان
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

با استفاده از کلید های فلش