Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازی دختران > زندگی در قبیله

بازی زندگی در قبیله

توضیحات بازی آنلاین

فردا روز مهمی در خانه شاهزاده است شاهزاده به شما یک ماموریت مهم داده است شما باید حیاط کاخ را تزیین کنید و شاهزاده را خوشحال کنید
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

ماوس