Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > موتور سواری > موتور X افراطی

بازی موتور X افراطی

توضیحات بازی آنلاین

رانندگی با دقت ، پرش به موقع از موانعثابت میکند که شما پادشاه موتورسواری هستید. استفاده به موقع از مهارتهای خود را فراموش نکنید.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

کلیدهای جهتی