Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازیهای نقاشی > کتاب رنگ آمیزی ماجراجویی

بازی کتاب رنگ آمیزی ماجراجویی

توضیحات بازی آنلاین

توپ آبی رنگ شما باید به جلو بروید و چند برابر. چنگ زدن به توپ بیشتر در هیئت مدیره نسبت به حریف کامپیوتر خود را برای برنده شدن.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

بدون دستورالعمل

بازی های بیشتر در گروه بازیهای نقاشی