Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > شوتینگ > اقدام قهرمانان در سوپر ماجراجویی

بازی اقدام قهرمانان در سوپر ماجراجویی

توضیحات بازی آنلاین

سعی کنید به منفجر شدن به عنوان بسیاری از بمب که می توانید!
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

جای بمب

بازی های بیشتر در گروه شوتینگ