Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازیهای کلاسیک > توپهای فضای

بازی توپهای فضای

توضیحات بازی آنلاین

تمام بازی بازی زوما. این بازی ادامه خوبی از این سبک است، اما در حال حاضر همه چیز در فضا. هدف شما این است برای نابود کردن تمام توپ و نگه داشتن آنها از سیاه چاله. این بازی ادامه خوبی از این سبک است، اما در حال حاضر همه چیز در فضا. هدف شما این است برای نابود کردن تمام توپ و نگه داشتن آنها از سیاه چاله.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

بدون دستورالعمل ارائه شده

بازی های بیشتر در گروه بازیهای کلاسیک