Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > بازیهای کلاسیک > تیرانداز آب نبات شیرین

بازی تیرانداز آب نبات شیرین

توضیحات بازی آنلاین

تیرانداز آب نبات شیرین مبتنی بر عمل قرار می دهد که بازیکن را به کار انداختن آب نبات های رنگی تا یک پشته از دیگر آب نبات های رنگی است
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

استفاده از موس