بازی بمب جنون

توضیحات بازی آنلاین

ماشین سرعتی و پرشتاب ...هرچقدر بیشتر سرعت بگیرد بازی جذاب تر می شود
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

کلیدهای پیکان - درایو. X - نیترو. Z - ترمز. C