Skip Navigation Linksخانه > بازیهای آنلاین رایگان > شوتینگ > بلوک یخ

بازی بلوک یخ

توضیحات بازی آنلاین

تیرانداز حباب 5 گیج مبتنی بر عمل قرار می دهد که بازیکن را به کار انداختن حباب های رنگی تا یک پشته از دیگر حباب های رنگی است.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

استفاده از موس