بازی حافظه بازی با کفش

توضیحات بازی آنلاین

همه چیز مبهم است. آیکون کلیک کنید برای دیدن آنچه که در طرف دیگر، و ببینید که اگر شما می توانید جفت مطابقت قبل از زمان اجرا می شود.
برای اجرای بازی، باید پلاگین فلش پلیر روی مرورگر شما نصب شده باشد.

دستورالعمل بازی

با موس خود را با کلیک بر روی آیکون.